America

Deze locatie ter grootte van 2,9 hectare is in 2010 aangekocht en in 2011 in productie gegaan.
Voordat er op deze locatie germini´s geteeld konden worden, was het noodzakelijk dat er een aantal aanpassingen plaatsvonden. Er is voor gekozen om over te gaan op een meer geautomatiseerd productieproces. Er zijn twee bosmachines aangeschaft voor het verwerken van de gerbera´s in combinatie met een transportlijn om de arbeidsbehoefte zo laag mogelijk te houden.
Verder is er geïnvesteerd in een WKK (WarmteKrachtKoppeling) voor het zelf kunnen opwekken van elektriciteit voor het belichten van de gerbera´s.

Gebroeders Weijs America