Duurzaam ondernemen

Door gebruik te maken van twee warmtekrachtkoppelingen (WKK) wordt er uit aardgas warmte en elektriciteit gemaakt. De elektriciteit wordt gebruikt voor de belichting of verkocht aan het energiebedrijf. De warmte wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen. De warmt die niet gebruikt wordt, wordt opgeslagen in geïsoleerde buffertanken. Hierdoor is het mogelijk de vraag naar warmte in de nacht te combineren met de vraag van CO2 en elektriciteit overdag.

Voor het geven van water aan de planten wordt regenwater gebruikt. Het regenwater wordt opgevangen in waterbassins. Vervolgens worden er voedingsstoffen aan het water toegevoegd. Van het water wat de plant toegediend krijgt wordt zo’n 60% opgenomen door de plant. De resterende 40% wordt opgevangen in goten en daarna ontsmet van ziektes en bacteriën. Vervolgens wordt het met regenwater weer toegediend aan de planten. Op deze manier is het systeem 100% gesloten en komen er geen meststoffen in het milieu terecht.

Op het gebied van gewasbescherming wordt er zo veel mogelijk met biologische producten gewerkt. Dit houdt in dat tegen schadelijke insecten natuurlijke vijanden worden ingezet. Zo wordt geprobeerd de plaag in toom te houden of tegen te gaan.

De genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat Gebroeders Weijs MPS A gecertificeerd is. MPS (Milieu Project Sierteelt) is een instantie die de processen controleert en daarna een certificering toekent. Gebroeders Weijs is MPS A gecertificeerd, dit is het hoogst haalbare.