Duurzaam Ondernemen

Teeltbedrijven in Nederland moeten aan een groeiend aantal overheidsregels voldoen, 
waaronder milieubewust en duurzaam telen. 
Duurzaam ondernemen hoort dan ook absoluut bij de visie van de Gebr. Weijs Gerbera. 
Wij houden in onze bedrijfsvoering rekening met de effecten op het milieu, de maatschappij en onze werknemers
We blijven investeren in duurzaamheid en maken voortdurend gebruik van energiebesparende maatregelen.


Aantoonbare duurzame bedrijfsvoering
Milieu Programma Sierteelt (MPS) stelt normen en eisen samen en maakt deze transparant en meetbaar door het toekennen van certificering.
Wij zijn er trots op, dat onze innovatieve manier van werken heeft geresulteerd in het behalen van het hoogst mogelijk te behalen certificaat (A+) van MPS-ABC.
Het MPS-ABC certificaat is meer dan een certificaat.
Het is inmiddels een unieke standaard wereldwijd, die werkt als een soort meetlat welke aantoont hoe milieuvriendelijk een onderneming is.
Tevens zijn wij als kwekerij MPS-GAP gecertificeerd.
Het MPS-GAP certificaat is er speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren.
Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van traceerbaarheid,
milieu, veiligheid en hygiëne.
Ook voldoen wij als bedrijf aan alle sociale aspecten die een belangrijke rol spelen voor
veel handelaren en consumenten.
Zij worden steeds kritischer als het gaat om teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt.
Het MPS-Socially Qualified (MPS-SQ) certificaat helpt bedrijven met het verkrijgen van inzicht en transparantie van de sociale aspecten van de gehanteerde bedrijfsvoering.
Zo is er dagelijks een BHV-er aanwezig op beide locaties, registreren we nauwkeurig het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en is een geldige spuitlicentie noodzakelijk. 


Optimaal gebruik van elektriciteit en warmte
Binnen onze kwekerij maken wij gebruik van 2 warmte kracht koppelingen (WKK's).
Zo wordt er uit aardgas, warmte en elektriciteit geproduceerd.
Met de geproduceerde elektriciteit wordt de assimilatie belichting voorzien van elektriciteit en
worden restanten verkocht aan onze energieleverancier.
De opgeleverde warmte verwarmt onze kassen.
De resterende warmte, wordt opgeslagen in speciaal geïsoleerde buffer tanken.
Zo is het mogelijk de vraag naar warmte in de nacht, te combineren met de vraag van CO2 en elektriciteit overdag.

Hergebruik van (afval)water
Onze gerbera planten worden voorzien van regenwater.
Dit regenwater wordt opgevangen in daarvoor aangelegde waterbassins.
Voordat er water wordt toegediend aan de plant worden er voedingsstoffen aan het regenwater toegevoegd.
Bij elke watergift aan de plant wordt er zo'n 60% van het water door de plant opgenomen.
De resterende 40% van het toegediende water wordt opgevangen in goten, waarna het grondig wordt ontsmet om ziektes en bacteriën geen kans te geven.
Hierna wordt het water weer aan de planten toegediend.
Op deze manier is het systeem 100% gesloten, waardoor er geen meststoffen in het milieu terecht komen.


Gewasbescherming
Wij werken zo veel mogelijk met biologische producten.
Om insecten, die onze gewassen zouden kunnen aantasten, bestrijden,
zetten wij zoveel als mogelijk natuurlijke vijanden in.
Hierdoor is het gebruik van chemische middelen tot bijna nul gereduceerd.
Hiermee wordt dus ook rekening gehouden met verduurzaming, ter bescherming van mens, dier en milieu. Wij hopen dat onze passie, het telen van kwalitatief hoogwaardige gerbera´s, 
het leven kleurt van vele mensen.

 
Lees meer