Member of Paletti


Over Ons

Een coöperatie van ruim twintig kwekerijen in de Euregio Rijn-Maas- oftewel - de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en de aangrenzende Duitse regio Nordrhein-Westfalen.
Zo veelzijdig als ons karakteristiek landbouwgebied is, zo divers is ook de samenstelling van onze groep.
Snijbloemen- en potplantenkwekerijen met de meest uiteenlopende teeltoppervlakten en marktaandelen werken, zonder concurrentiegedachte, schouder aan schouder.

Onze coöperatie is een succesvolle en krachtige samenwerking zonder afbreuk te doen aan de identiteit van de aangesloten kwekers.
Onafhankelijk en zonder tussenkomst van handels- en/of inkooporganisaties ontwikkelen wij samen praktijkgerichte activiteiten en concepten die voor de individuele telers moeilijk of alleen met grote inspanning te realiseren zijn.
Door het bundelen van onze krachten zijn we samen sterker, samen grenzeloos goed!


De organisatie en team

Paletti Growers kent een platte organisatiestructuur waarbij korte lijnen en directe contacten erg belangrijk zijn.
De organisatie is opgebouwd uit diverse werkgroepen en een bestuur die eindverantwoordelijkheid draagt. 


Missie en Visie

Een coöperatie van ruim twintig kwekerijen in de Euregio Rijn-Maas- oftewel - de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en de aangrenzende Duitse regio Nordrhein-Westfalen.
Zo veelzijdig als ons karakteristiek landbouwgebied is, zo divers is ook de samenstelling van onze groep.
Snijbloemen- en potplantenkwekerijen met de meest uiteenlopende teeltoppervlakten en marktaandelen werken, zonder concurrentiegedachte, schouder aan schouder.

Onze coöperatie is een succesvolle en krachtige samenwerking zonder afbreuk te doen aan de identiteit van de aangesloten kwekers.
Onafhankelijk en zonder tussenkomst van handels- en/of inkooporganisaties ontwikkelen wij samen praktijkgerichte activiteiten en concepten die voor de individuele telers moeilijk of alleen met grote inspanning te realiseren zijn.
Door het bundelen van onze krachten zijn we samen sterker, samen grenzeloos goed!